X

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

  1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie smartroto.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Produkty są objęte gwarancją obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są zależne od rodzaju produktu i producenta.
  3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia produktu wynikające z jego wady ukrytej. Nie obejmuje natomiast wad powstałych na skutek uszkodzenia mechanicznego, będących wynikiem użytkowania niezgodnego z instrukcją producenta, zwłaszcza niepoprawnej dezynfekcji, samodzielnego ingerowania w produkt lub próby jego naprawy.
  4. W przypadku stwierdzenia wady lub awarii produktu, Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z przedstawicielem Smartroto, który doradzi najlepszy sposób postępowania w danej sytuacji.
  5. Produkt reklamowany musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami, dokumentami i innymi elementami, z którymi został zakupiony. Do przesłanego produktu należy dołączyć szczegółowy opis uszkodzenia towaru oraz kopię faktury.
  6. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, chyba, że sytuacja wymaga odesłania produktu do producenta. W takim wypadku czas ten może się wydłużyć do 60 dni.